Дневен център за възрастни хора

Тук пациентите получават необходимите им високоспециализирани грижи, а семействата им – спокойствието и сигурността, че са поверили близките си в добри ръце.

 

Copyright © 2010 developer:DIMARINI designer:MANGASSARDI