Специализирани услуги:

  • 24-часова грижа за тежко болни пациенти
  • Денонощно специализирано наблюдение
  • Денонощно обгрижване
  • Изпълнение на назначена медикаментозна терапия
  • Рехабилитиция
  • Хранене
 

Copyright © 2010 developer:DIMARINI designer:MANGASSARDI