ПРОМОЦИЯ !!!

Промоционални пакети за прием на пациенти!
За повече информация тел.:
02/9457430; 0887600721; 0897858983

Едно от предимствата на Хоспис “Парадайз” е неговото местополо-жение. Той се намира в лечебно заведение за оказване на специа-лизирана извънболнична медицинска помощ, което гарантира навременна колаборация с високоспециализираните структури на “ДКЦ – ХХІІІ – София” ООД.

Денонощна високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти.

Основната задача на новата структура е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на пациентите с хронични и инвалидизиращи заболявания, както и да поддържа качеството на живот на болните и техните близки.

Хоспис “Парадайз” предлага медицински и социални услуги, свързани с осигуряване на палиативни грижи за терминално, хронично болни и инвалидизирани пациенти. Палиативните грижи се основават на специални познания, умения и желание за предоставяне на цялостна, координирана и състрадателна грижа на всички хора с напреднал стадий на заболяване и емоционална подкрепа на семействата им.

Висококачествена помощ

Хоспис “Парадайз” предлага 24-часова високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти. За болните се грижат лекари и психолози, рехабилитатори, медицински сестри и санитари.

Модерна и уютна обстановка

Хосписът се намира в сградата на “ДКЦ - ХХІІІ - София” ООД” и разполага с 16 легла. Обособен е дневен център, в който има стая за почивка, зала за занимания.>

Мисия

Мисията на Хоспис “Парадайз” е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на тежко болните, да поддържа качеството на живот на пациентите и да окаже подкрепа на техните близки.

 

Дневен център
за възрастни хора

В хоспис "Парадайз" има обособен дневен център, в който има стая за почивка и зала за занимания в модерна и уютна обстановка

С грижа и внимание
към близките Ви хора

Тук пациентите получават необходимите високоспециализирани грижи, а семествата им - спокойствие и сигурност, че са поверили близките си в добри ръце.

24 часова висококвалифицирана
медицинска помощ

Хоспис "Парадайз" предлага 24 часова високо квабифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти. За болните се грижат лекари и психолози, рехабилитатори, медицински сестри и санитари.


Copyright © 2010 developer:DIMARINI designer:MANGASSARDI